i-Cleantech Vlaanderen

Onafhankelijke clusterorganisatie die Vlaamse bedrijven, kenniswereld, overheid en maatschappij met elkaar verbindt

i‑Cleantech Vlaanderen streeft een samenwerking na tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in praktijk brengt.

Concreet bestaat onze missie uit het identificeren en stimuleren van de ontwikkeling van cleantech instrumenten die de realisatie van een duurzame wereld versnellen.

EEN 3-4-5 STRUCTUUR

i‑Cleantech Vlaanderen werkt cross-sectorieel tussen de bestaande organisaties in een breed werkveld doorheen vele thema’s. De structuur bestaat uit 3 pijlers: transitie, onderzoek en industrie. Er wordt gewerkt rond 4 thema’s: energie, water, materiaal en mobiliteit. Overkoepelend op deze thema’s is klimaatneutraliteit, biobased economy en/of duurzaam bouwen. In samenwerking met de Vlaamse provincies verzekeren 5 provinciale antennes een lokaal netwerk doorheen gans Vlaanderen.

Energie

i‑Cleantech Vlaanderen wil bedrijven en overheden helpen minder energie te gebruiken, rationeel om te gaan met energie, de nodige energie vragen te combineren (bvb. in een warmte-kracht-koppeling) en als tenslotte energie verstandig op te wekken en slim op te slaan. Met de transitie-arena energie beoogt i–Cleantech Vlaanderen samen met partners, het transitietraject naar een Vlaanderen met 100% hernieuwbare energie op te zetten.

Water

i‑Cleantech Vlaanderen wil de ‘klassieke’ milieutechnologie, waarin Vlaanderen reeds wereldspeler is, ondersteunen en verder laten doorgroeien in de richting van de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Materialen

i‑Cleantech Vlaanderen wil er voor zorgen dat materiaal schaarste niet optreedt in Vlaanderen. We hebben immers geen eigen mijnen meer, zodat afval onze enige bron van materialen is. Het mogelijk maken van gesloten materiaal kringlopen is dan de grote uitdaging.

Mobiliteit

i‑Cleantech Vlaanderen wil doorheen de verschillende sectoren er blijven voor waken dat voldoende aandacht gaat naar de impact van initiatieven rond mobiliteit en dat transitie in deze mobiliteit ook gefaciliteerd wordt vanuit andere sectoren (van energie, over stedenbouw tot  havens).

 

W   www.i-cleantechvlaanderen.be
E    info@i-cleantechvlaanderen.be

 

 
Delen
Deel dit bericht