HET CREST-MONITORINGSPROGRAMMA GING VAN START!

2 augustus 2016

Beste lezer, Op 13 mei 2016 vond de eerste meetcampagne voor eolisch zandtransport plaats in het kader van het CREST-project. Onderzoekers van de KU Leuven (Technologie Campus Oostende), ondersteund door de VUB en het Waterbouwkundig Laboratorium, zetten de instrumentatie uit.

In totaal werden 12 Modified Wilson And Cook (MWAC) zandvangers, twee zandputten, een camerasysteem, twee meteorologische stations en twee saltifonen geïnstalleerd op het strand van Mariakerke, Oostende. Op hetzelfde moment voerden onderzoekers en studenten van de UGent, Vakgroep Geografie, de topografische metingen op het terrein uit.

We hadden het geluk op vrijdag de 13e een winderige dag te vinden met een vrij constante wind, afkomstig uit het noorden (schuin landwaarts) verschuivend richting het noordoosten in de buurt van de dijk. Meetgegevens van het vochtgehalte, windsnelheid en -richting, topografie en de eolische zandflux werden gecorreleerd.

In het algemeen trad er zandtransport op vanaf een windsnelheid van ongeveer 6 m/s. Een vergelijking tussen de intensiteit van het windgedreven zandtransport, gemeten met de saltifonen, en de windsnelheid toont een lineair verband met een hoge correlatie, die de recente bevindingen in Nederland bevestigt. De ruimtelijke verdeling van de zandvangers, toont aan dat het zandtransport toeneemt met de afstand benedenwinds van de getijdenzone naar het droge strand. De zandvangers nabij de dijk vangen minder sediment, die kan worden toegeschreven aan de vervorming van de wind door de aanwezigheid van de dijk.

Deze eerste meetcampagne leverde reeds interessante gegevens op. Momenteel wordt, op basis van de verworven inzichten, het veldmeetprotocol geoptimaliseerd om klaar te zijn voor de maandelijkse metingen die vanaf september 2016 op twee locaties aan de Belgische Kust zullen plaatsvinden: Mariakerke, een site met een dijk en vermoedelijk West-Groenendijk, een site met duinen.

Foto’s van de eerste meetcampagne zijn raadpleegbaar online.

 

Bron : http://www.crestproject.be/nl/nieuws?linkref=nieuwsbrief&p=show&id=4638

 
Fotogalerij
Delen
Deel dit bericht