Fabrieken voor de Toekomst (FVT)

Blue Energy

Provincie West-Vlaanderen realiseert & faciliteert Economische Samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijven en kennisinstellingen

POM West-Vlaanderen helpt bedrijven nieuwe technologieën en baanbrekende toepassingen te ontwikkelen zodat ze kunnen uitgroeien tot wereldspelers. Ze doen dit door de kennis van topbedrijven, kennisinstellingen en overheid te bundelen

Met de Fabrieken voor de Toekomst concretiseert de Provincie West-Vlaanderen en haar Provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM) het Nieuw Industrieel Beleid van de Vlaamse Regering op maat van haar KMO’s. 

De Fabrieken voor de Toekomst zijn geen fysieke fabrieken. Het zijn unieke economische samenwerkingsverbanden tussen verschillende actoren: overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Voor elk van de drie clusters waarin West-Vlaanderen op internationaal excelleert (voeding, nieuwe materialen en cleantech & blue energy), wordt er een Fabriek voor de Toekomst opgericht.

Het zwaartepunt van de Cluster Blue Energy focust op wind-, golf en getij-energie, ligt aan de kust en in de regio Oostende in het bijzonder. 

Via een partnerschap van alle relevante spelers, zowel op lokaal, op provinciaal als op Vlaams niveau, wordt ingezet op de strategische pijlers die onze KMO’s ondersteunen in hun toekomstgerichte en duurzame ontwikkeling. Deze strategische pijlers zijn:

  • Branding
  • Infrastructurele randvoorwaarden
  • KMO-dienstverlening en KMO-netwerking
  • Onderzoek
  • Opleiding

 

Branding

Via ‘branding’ wordt er niet alleen een draagvlak gecreëerd voor blauwe energie, er wordt ook promotie verzorgd. Dit gebeurt door het organiseren van gerichte campagnes en events, alsook door de uitbouw van Greenbridge als de vitrine en katalysator van blue energy activiteiten. De Blue Energy Corner waar u zich nu in bevindt, vormt dan ook de toegangspoort voor deze vitrine.

Infrastructurele randvoorwaarden

Met ‘infrastructurele randvoorwaarden’ verwijzen we naar de strategische uitbouw van infrastructuur en logistieke voorzieningen die zowel tegemoet komen aan de noden van de ondernemingen, het onderwijs, als het onderzoek. Greenbridge en het Ondernemerscentrum Oostende vormen hierbij het vertrekpunt.

KMO-dienstverlening en KMO–netwerking:

Samenwerkingen met andere ondernemers en kennisinstellingen zijn noodzakelijk. Samen met FMC, Voka en Unizo wordt het noodzakelijke netwerk uitgebouwd en worden lokale bedrijven geïnformeerd en begeleid om toegang te vinden tot de nieuwe markt van de blue energy.

Onderzoek

Het betreft de uitbouw van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek, op maat van de sector. Lokale kennisinstellingen zoals Kulab en UGent spelen hierbij een belangrijke rol spelen. Het is de bedoeling om op termijn een onderzoekshub in Oostende uit te bouwen. 

Opleiding

Via de Academie voor de Toekomst, een overkoepelend initiatief van verschillende opleidingsverstrekkers, werd het opleidingsaanbod voor de offshore industrie in kaart gebracht. I.s.m. Syntra West en in overleg met de sector, zal dit verder uitgebouwd worden. Dergelijk opleidingsaanbod is essentieel om lokaal vacatures in te kunnen vullen omdat de sector van de windenergie heel specifieke opleidingen vereist op het vlak van techniek en vooral ook veiligheid.

 

Bron: www.fabriekenvoordetoekomst.be

 

 
Delen
Deel dit bericht