Gen4Wave

Gen4Wave is een actieplan rond golf en getijde-energie. 

Gen4Wave's 3 pijlers

Gen4Wave is een actieplan rond golf en getijde-energie. Het plan is ontwikkeld door Universiteit Gent op vraag van Generaties, een werkgroep die Vlaanderen een plaats geeft in de wereld van het produceren van hernieuwbare energie. Gen4Wave wil Vlaamse industrieën ervan overtuigen dat er een plek voor hen is weggelegd binnen de waardeketen van golf en getijde-energie. Er zijn nog steeds mogelijkheden in deze wereld, gezien de markt nog niet geconsolideerd is.

Het partnerschap bestaat uit grote spelers uit zowel de academische wereld, de industrie als de overheid. Het plan bestaat uit drie pijlers.

  • Gen4Wave Coastal and Ocean Bassin (COB)
  • Gen4Wave Energieplatform
  • Gen4Wave R&D Projecten

 

Gen4Wave Coastal and Ocean Bassin (COB)

Gen4Wave plant een kust en oceaan bassin (COB) in Vlaanderen te installeren op de GreenBridge site in Oostende. Zo'n COB maakt het mogelijk om schaalmodellen van kustwaterbouwkundige gebouwen, offshore constructies, golf- en getijdenenergieconverters (denk aan offshore windturbines) onder invloed van golven, stroming en windbelasting te testen. Door het meten van het gedrag van dergelijke constructies onder variabele belasting, kan het ontwerp van de bouw van een echte schaal geoptimaliseerd worden.

Het Kust en Oceaan Bassin wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid ('Vlaanderen in Actie - Pact 2020', 'Vlaamse Overheid - Richting Morgen'), de Herculesstichting (fonds voor grote onderzoeksinfrastructuren) en zal worden gehuisvest in een onderzoekshal van het Vlaams Ministerie van openbare Zaken, afdeling maritieme toegang.

Het sluit mooi aan bij het ​​initiatief van de provincie West-Vlaanderen (Fabrieken voor de toekomst 'Blue Energy') en gelegen in de haven van Oostende past het binnen de focus van de haven op hernieuwbare energie.

Het Kust en Oceaan Bekken zal worden geëxploiteerd door de UGent, KU Leuven en het Waterbouwkundig Laboratorium.

 

Gen4Wave Energy Platform

Dit platform is opgezet om

  • de verschillende stakeholders samen te brengen 
  • deze stakeholders te informeren over nieuwe trends in golf- en getij-energie 
  • de belangen van deze stakeholders te verdedigen op Europees niveau 
  • nieuwe, innovatieve R&D-projecten bij de stakeholders op te zetten
  • om hen te informeren over de toegevoegde waarde van het COB voor hun plannen

 

In het kader van de oprichting van de Gen4Wave Energy Platform, werd de financiering van Agentschap Ondernemen op verzoek van de volgende partners: de Universiteit Gent energiekennisplatform Power-Link, POM West-Vlaanderen, Agoria, Sirris, FMC, Generaties, GreenBridge, AGHO (Energy Port Oostende).

 

Gen4Wave R&D projects

In deze derde pijler ondersteunt Gent4Wave hun stakeholders bij het opzetten, het opstarten van R & D-projecten, bijvoorbeeld door ze de weg te wijzen naar de bestaande mogelijkheden rond financiering op nationaal en Europees niveau.

 
Delen
Deel dit bericht